Strona czasopisma  
 
 
 
 
PulpitKontakt
Kontakt
Redaktor naczelny:
Mariusz Furgał

Z-ca Redaktora naczelnego: Kazimierz Bierzyński

Zespół redakcyjny:
Anna Citkowska-Kisielewska, Szymon Chrząstowski, Bernadetta Janusz, Stanisław Maj, Łukasz Müldner-Nieckowski, Wanda Szaszkiewicz, Małgorzata Wolska

Sekretarz redakcji:
Katarzyna Czapkiewicz

Redaktor statystyczny:
Artur Daren

Adiustacja:
Maria Pikul

Korekta:
Małgorzata Kowalska

e-mail:
redakcjapsychoterapii@gmail.com

Adres Redakcji:
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.