Specyfikacja
Szczegółowa specyfikacja funkcji dostępnych w części Autora

dodawanie pracy
możliwość określenia różnych typów przetwarzanych prac
możliwość zróżnicowania niezbędnych do wypełnienia kroków w zależności od typu pracy (np. streszczenie, słowa kluczowe itp.)
możliwość określenia minimalnej i/lub maksymalnej długości wprowadzanych przez Autora treści (np. streszczenia, słów kluczowych, skróconego tytułu itp.)
podczas wprowadzania pracy jest ona zapamiętywana na każdym etapie co umożliwia łatwy powrót do edycji po pewnym czasie
podczas edycji podgląd aktualnie wprowadzonej liczby słów lub znaków wraz z wartościami minimalnymi i maksymalnymi dla danego pola (np. streszczenie, słowa kluczowe)
podczas wprowadzania słów kluczowych są one indeksowane co usprawnia wyszukiwanie prac w Redakcji
system nie dopuści wysłania pracy, która nie spełnia wymogów formalnych – np. zbyt długie streszczenie artykułu
możliwość dodania autorów pracy, którzy nie mają konta w systemie lub szybkiego pobrania autorów, którzy utworzyli wcześniej konto
możliwość ograniczenia maksymalnej liczby Autorów pojedynczej pracy
możliwość zmiany autora do korespondencji
możliwość wysłania pracy przez użytkownika systemu, który nie jest autorem zgłaszanej pracy
możliwość określenia dziedzin charakterystycznych dla danego czasopisma, do których Autor klasyfikuje swoją pracę
możliwość wysłania opcjonalnego komentarza do Recenzentów (np. przy kolejnej wersji pracy Autor może skomentować swoje poprawki)
możliwość przesłania listu przewodniego do Redakcji
możliwość przesłania przez Autora sugerowanych Recenzentów; możliwość określenia minimalnej i/lub maksymalnej liczby sugerowanych Recenzentów; weryfikacja poprawności adresów email wprowadzanych przez Autora Recenzentów
możliwość załączenia pliku w postaci podpisanego i zeskanowanego oświadczenia Autorów
możliwość wprowadzanie obowiązkowych pól do zaznaczenia np.: potwierdzenie oświadczenia Autorów, oznaczenie czy praca uzyskała zewnętrzne źródła finansowania itp.
możliwość załączenia treści artykułu w postaci plików: DOC, DOCX lub RTF
możliwość załączenia treści artykułu w postaci plików: PPT, PPTX (np. pictorial essay)
możliwość załączenia tabel w postaci plików: DOC, DOCX lub RTF
możliwość załączenia rycin w postaci plików: JPG, GIF, TIF, BMP
możliwość wygenerowania pojedynczego pliku PDF, na potrzeby recenzowania, zawierającego wszystkie załączone pliki artykułu wraz z ponumerowaniem linii
możliwość dodania nowych, niestandardowych kroków oraz pól do procesu dodawania/edycji pracy
podgląd ostatecznej wersji pracy przed wysłaniem do Redakcji
po wysłaniu pracy system automatycznie generuje unikalną sygnaturę pracy
podgląd częściowo wprowadzonych prac
podgląd prac wysłanych do Redakcji
podgląd prac odesłanych przez Redakcję, oczekujących na poprawienie przez Autora
podgląd częściowo poprawionych prac
podgląd poprawionych wersji prac wysłanych do Redakcji
podgląd prac z ostatecznymi decyzjami
podgląd prac, których jestem współautorem
opcjonalny podgląd stanu pracy przez Autora; dostępne dla Autora stany pracy: Wysłana do Redakcji, W trakcie recenzowania, Oczekująca na decyzję
historia wiadomości/powiadomień mailowych przesłanych do Autora


Powiadomienia mailowe wysyłane do Autora:

potwierdzenie otrzymania pracy przez Redakcję
decyzja dotycząca pracy
przypomnienie o dostarczeniu poprawionej wersji pracy
informacja o zdefiniowaniu płatności za publikację z linkiem do płatności online
potwierdzenie otrzymania płatności za publikację
przypomnienie o braku płatności za publikację
informacja o udostępnieniu faktury za publikację
prośba o weryfikację szczotki redakcyjnej pracy
prośba o uzupełnienie plików produkcyjnych (np. rycin wysokiej jakości)
Jeśli masz pytania lub chciałbyś wypróbować system za darmo, skontaktuj się z nami. kontakt@editorialsystem.com
501 109 448
Editorial System jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Pozwala na szybkie wysyłanie prac i ich kompleksowe przetwarzanie przez Redakcję. W systemie zastosowano szereg przydatnych rozwiązań, niespotykanych w tego typu narzędziach.
Prof. Maciej Banach
Archives of Medical Science
(IF = 2.807)
Aby ułatwić recenzowanie prac, system tworzy automatycznie pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie pliki składowe pracy wraz z numeracją linii.
System w pełni wspiera proces przetwarzania prac naukowych z uwzględnieniem Redaktorów Działów
i Redaktorów Zarządzających.
     
Copyright © 2006-2021 Bentus. All rights reserved.