Strona czasopisma  
 
 
 
 
PulpitO czasopiśmie
O czasopiśmie
Czasopismo "Annales Academiae Medicae Silesiensis" jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach publikującym w języku polskim i angielskim recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek i komentarze redakcyjne.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CAS i Index Copernicus (5,71).

Puktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawana za umieszczoną publikację naukową wynosi 4 pkt.
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.