Strona czasopisma  
 
 
 
Utwórz konto
  • wysyłaj nowe artykuły do czasopisma
  • sprawdzaj stan swoich artykułów i ich recenzowania
  • zostań recenzentem
Utwórz nowe konto
lub
Zaloguj się jako Autor / Recenzent
Email:
Hasło:
Jeżeli masz już konto w Editorial System, zaloguj się.
 
     
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.
 
 
Powered by Editorial System
 
System opracowano w ramach zadania:
„Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Diagnostyka oraz upowszechniania informacji o wynikach badań lub prac rozwojowych poprzez udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji - zadanie finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2017. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”