Journal Website  
 
 
 
Create an account
  • submit new papers to our journal
  • track your papers' status on the way to publication
  • become a reviewer
Create new account
or
Sign in as an Author / Reviewer
Email:
Password:
If you already have an account use the Sign in option on the right-hand side.
 
     
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.
 
 
Powered by Editorial System
 
System opracowano w ramach zadania:
„Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Diagnostyka oraz upowszechniania informacji o wynikach badań lub prac rozwojowych poprzez udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji - zadanie finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2017. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”