Journal Website  
 
 
 
 
Create new account - step 1/3
Enter your email to begin the registration
If you already have an Editorial System account do not register once again. If you forgot your email and/or password and you cannot access your account, use I forgot my password.
Users that may access the Editorial System:
- authors who submit manuscripts
- reviewers
- members of the Editorial Board
Any other access is forbidden.
Your registration data:
IP: 54.224.118.247
Time: 21:39:11
 
Copyright © 2006-2018 Bentus All rights reserved.
 
 
Powered by Editorial System
 
System opracowano w ramach zadania:
„Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Diagnostyka oraz upowszechniania informacji o wynikach badań lub prac rozwojowych poprzez udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji - zadanie finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2017. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”