Wypróbuj nowy Editorial System dostosowany do urządzeń mobilnych oraz dużych ekranów.
Obecna wersja będzie dostępna jeszcze tylko 24 dni.
Wypróbuj teraz
 
Strona czasopisma  
 
 
 
 
PulpitO czasopiśmie
O czasopiśmie
Czasopismo wydawane jest od 1984 roku, początkowo jako kwartalnik "Leki Psychotropowe". Redaktorami naczelnymi byli: dr Leszek Welbel (1984-1991) i prof. Małgorzata Rzewuska (1991-1995). W 1995 roku pismo zmieniło nazwę na "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii". Redaktorem naczelnym w latach 1995-2005 była prof. Małgorzata Rzewuska, a od 2006 - prof. Janusz Rybakowski.

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest kwartalnikiem publikującym prace naukowe i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma jest farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych oraz neurologicznych, farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych, neuropsycho-farmakologia dzieci i młodzieży oraz wieku podeszłego, mechanizm działania leków psychotropowych, wpływ leczenia farmakologicznego na czynność bioelektryczną mózgu (farmako-EEG), na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne, metody psychometrycznej oceny działania leków, badania skuteczności i objawów niepożądanych działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych, aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia, neuroobrazowanie stosowania leków, problemy etyczne związane ze stosowaniem leków oraz standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii.

Czasopismo przyjmuje do druku prace oryginalne, prace poglądowe, krótkie doniesienia, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy do redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych oraz omówienia książek.
 
Copyright © 2006-2020 Bentus All rights reserved.