Strona czasopisma  
 
 
 
 
PulpitKontakt
Kontakt
Adres redakcji:
Klinika Psychiatrii Dorosłych A.M. Poznań
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 061 8491 531
e-mail: farmakoterapia@amp.edu.pl

Adresy internetowe:
http://www.ipin.edu.pl/fpn
http://fpn.ipin.edu.pl/
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.