Journal Website  
 
 
 
 
DashboardContact
Contact
Editorial Office

Address
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK
Wojewódzki Szpital im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 32
faks +48 52 365 57 82

Editor-in-chief
dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk prof. UMK
kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 52 56
mszewczyk@cm.umk.pl

Secretary of the editorial office
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik
tel. +48 52 365 56 76
ptpa@ptpa.pl
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.