Wypróbuj nowy Editorial System dostosowany do urządzeń mobilnych oraz dużych ekranów.
Obecna wersja będzie dostępna jeszcze tylko 22 dni.
Wypróbuj teraz
 
Strona czasopisma  
 
 
 
 
PulpitO czasopiśmie
O czasopiśmie
ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) jest czasopismem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. Jest to pismo adresowane do: pracowników nauki, technologów i analityków żywności, pracowników przemysłu spożywczego, pracowników urzędowego nadzoru żywności, a także menedżerów jakości, studentów technologii żywności oraz kierunków pokrewnych.

Dwumiesięcznik jest opiniotwórczym pismem środowiska nauk o żywności. Na naszych łamach zamieszczamy artykuły naukowe dotyczące wszystkich branż przemysłu spożywczego.

W czasopiśmie publikujemy

oryginalne prace badawcze, monograficzne i przeglądowe, autorów zajmujących się zagadnieniami nauki o żywności w zakresie: badań podstawowych i przechowalniczych surowców i produktów żywnościowych, czynników determinujących jakość żywności, kształtowania cech sensorycznych żywności, projektowania nowych produktów żywnościowych, innowacyjności technologii i produktów, metodologii badań, zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Prowadzimy stałe działy

  • Interakcje składników żywności – celem tego działu jest przybliżanie czytelnikowi w sposób syntetyczny informacji dotyczących powiązania natury chemicznej składników żywności z ich aktywnością biologiczną.
  • Problematyka żywnościowa w ustawodawstwie krajowym i unijnym – zawiera przegląd aktów prawnych, które ukazują się w Dzienniku Ustaw oraz w Dzienniku Urzędowym UE, a dotyczą szeroko rozumianej problematyki żywnościowej.
  • Nowe książki – w tym dziale przedstawiamy nowości książkowe ukazujące się w Polsce i na świecie. Zamieszczamy także recenzje najciekawszych pozycji.
  • Technolog Żywności – biuletyn informacyjny, którego zadaniem jest informowanie czytelników oraz członków PTTŻ o aktualnych sprawach środowiska oraz o działalności PTTŻ prowadzonej przez Zarząd Główny, 9 Oddziałów, Wydawnictwo Naukowe, 5 sekcji branżowych i Sekcję Młodej Kadry Naukowej. W Technologu prowadzimy także kalendarz ważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i kongresów naukowych.
  • Twórcy polskiej nauki o żywności – celem tego działu jest utrwalenie pamięci o wybitnych uczonych, którzy tworzyli zręby dzisiejszej nauki o żywności.

ISSN 1425-6959

Artykuły zamieszczane na naszych łamach są recenzowane, a czasopismo jest poddawane okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację naukową w Żywności od 2012 roku Ministerstwo przyznaje 15 punktów. Na liście czasopism punktowanych znajdujemy się w grupie A, poz. 10230. Punktacja ta wynika z obecności ŻNTJ na liście czasopism Thomson Reuters (od 2009 roku). W 2012 roku obliczono nam po raz drugi Impact Factor, który obecnie wynosi IF = 0,155.

Czasopismo jest referowane przez: Chemical Abstracts Service, International Food Information Service, Scopus oraz Science Citation Index Expanded i Journal Citation Reports/Science Edition.
 
Copyright © 2006-2020 Bentus All rights reserved.