Zobacz system
Użytkownicy Editorial System tworzą konta.
Mogą też łatwo logować się przez ORCID.
Autorzy wypełniają formularz zgłoszenia artykułu. Każdy etap jest weryfikowany przez system aby zapewnić zgodność zgłaszanych metadanych z wymaganiami redakcyjnymi.
Formularze recenzji oraz automatyczne przypomnienia są dostosowywane do potrzeb konkretnej redakcji. Recenzenci mogą opcjonalnie dodać swoją recenzję do Publons.
Korzystając z list artykułów na poszczególnych etapach redakcja zarządza procesem przepływu prac od momentu ich nadesłania do akceptacji, a nawet utworzenia ostatecznej wersji do publikacji. Przydatne informacje oraz niezbędne filtry ułatwiające wyszukiwanie artykułów są zawsze pod ręką.
Widok artykułu zawiera wszystkie niezbędne informacje do efektywnej ewaluacji artykułu, śledzenia płatności, weryfikacji antylagiatowej oraz komunikacji z autorami i innymi redaktorami.
Wydawanie decyzji polega na wyborze jednego z predefiniowanych szablonów. Redakcja może korzystać z dowolnej liczby szablonów.
Liczne statystyki i raporty pozwalają na lepszą kontrolę procesów redakcyjnych.
Masz pytania?
Chciałbyś wypróbować system za darmo?
Skontaktuj się z nami.
kontakt@editorialsystem.com
+48 501 109 448
Editorial System jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Pozwala na szybkie wysyłanie prac i ich kompleksowe przetwarzanie przez Redakcję. W systemie zastosowano szereg przydatnych rozwiązań, niespotykanych w tego typu narzędziach.
Prof. Maciej Banach
Archives of Medical Science
(IF = 2.807)
Copyright © 2006-2023 Bentus. All rights reserved.